O nás

Kto sme

CBF REALITY

Sme realitná kancelária s príjemným a serióznym prístupom ku klientom, zabezpečujeme kompletné služby spojené s predajom, kúpou a prenájmom všetkých typov nehnuteľností na Slovensku, najmä v Michalovciach a okolí.

Pre klientov, ktorý prejavia záujem svoju nehnuteľnosť predať, spolupráca s našou realitnou kanceláriou znamená:

  • Vaša nehnuteľnosť bude efektívne prezentovaná na najsledovanejších inzertných webových stránkach, v tlačových médiách a v prípade väčších ponúk vytvoríme samostatnú webovú prezentáciu
  • Vaša nehnuteľnosť bude aktívne ponúkaná záujemcom o kúpu nehnuteľnosti
  • Zabezpečíme podklady potrebné k prevodu nehnuteľnosti (list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, znalecký posudok a pod.)
  • Zabezpečíme kompletný právny servis a poradenstvo, prípravu právnych listín potrebných k prevodu nehnuteľnosti (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.)
  • Podáme návrh na vklad do katastra
  • Zabezpečíme protokolárne odovzdania nehnuteľnosti
Pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti, spolupráca s našou realitnou kanceláriou znamená:

Vyhľadávanie nehnuteľnosti

Budeme aktívne vyhľadávať nehnuteľnosť, ktorá by mohla spĺňať Vaše predstavy. V prípade nájdenia, Vás pozveme na obhliadku.

Poradenstvo

Poskytneme Vám finančné poradenstvo a sprostredkujeme Vám úver v ktorejkoľvek banke podľa Vášho výberu za čo najlepších podmienok pre Vás.

Zabezpečíme podklady

Zabezpečíme aktuálny originály list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy prípadne znalecký posudok

Notárska úschova

Z dôvodov bezpečnosti prevodu, Vám sprostredkujeme notársku úschovu, resp. vinkuláciu finančných prostriedkov v niektorej banke

Kompletný právny servis

Zabezpečíme Vám kompletný právny servis a poradenstvo, prípravu právnych listín potrebných k prevodu nehnuteľnosti ( kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.)

Prevzatie nehnuteľnosti

Zabezpečíme protokolárne prevzatie nehnuteľnosti

V prípade ak potrebujete svoju nehnuteľnosť prenajať zabezpečíme Vám:

  • efektívnu prezentáciu na najsledovanejších inzertných webových stránkach a v tlačových médiách
  • kompletný právny servis, prípravu nájomnej zmluvy
  • protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Provízia za sprostredkovanie je s klientom dohodnutá vopred. Jej výška je dohadovaná individuálne v závislosti od rozsahu dohodnutých služieb a hodnoty sprostredkovanej nehnuteľnosti.

0 +
Predaných nehnuteľnosti
0 +
Spokojných klientov

Compare listings

Porovnať